Anmäl här till vårens hobbygrupper, Pjelax skola

Finlandsmodellen ordnas på torsdagar i Pjelax skola läsåret 2023 – 2024. Åk 3-4. Klockan 12:40 – 14:40

Vecka 2 – vecka 10

”Jommppaskoj”

på ”jommppaskoj” får barnen tillsammans med ledaren leka och prova på olika idrotter. Utfärder till ishallen, simhallen och så vidare kan förekomma.

ANMÄL HÄR till ”jommppaskoj”

Bildkonst

Barnen målar och ritar olika motiv och i olika tekniker

ANMÄL HÄR till Bildkonst

Vecka 11 vecka 19

”Jommppaskoj”

på ”jommppaskoj” får barnen tillsammans med ledaren leka och prova på olika idrotter. Utfärder till ishallen, simhallen och så vidare kan förekomma.

ANMÄL HÄR till ”jommppaskoj”

Dataspel

Kom med och spela dataspel tillsammans! Denna hobbygrupp sker i det egna hemmet med egen utrustning

ANMÄL HÄR till dataspel