Anmäl här till Finlandsmodellen för hobbyverksamhet – Bildkonst, Pjelax skola, vecka 2 vecka 10