Anmäl här till Finlandsmodellen för hobbyverksamhet – Jomppaskoj, Pjelax skola, vecka 11 – 19