Anmäl här till Finlandsmodellen för hobbyverksamhet – Jomppaskoj, Pjelax skola, vecka 2 – 10