Aktuellt från lantbrukskansliet v.10

Hej!

Årets Stödinfo, del 1 av 2, ordnas som Teams-Live webbinarium, tisdagen 26 mars kl. 18.30- 21.
Deltagarlänk och info finns här:
Stodinfo-for-jordbrukare-del-1-varen-2024
Webbinariet spelas in. Inspelningen och materialet publiceras senare på webbplatsen landsbygd.fi/osterbotten
Stödinfotillfällen kommer även ordnas i kommuner runt om Österbotten under våren 2024.
Dessa tillfällen inriktar sig på aktuellt och nyheter i årets ansökan. Mera info kommer inom kort men
preliminära datum för vårt område är:
Malax tisdag 9.4
Närpes onsdag 17.4
Kristinestad torsdag 25.4

Ändringar i växttäcke vintertid för år 2023, kan göras i Vipu-tjänsten, under tiden 15.3 – 23.5.

Utbetalningstidtabellen finns här:
Aktuell utbetalningstidtabell våren 2024

Dags att se över arrendeavtalen!
Använd gärna vår mall, ifyllnadsbart arrendeavtal, finns här: arrendeavtal_IFY.pdf

Info-tillfälle för ekojordbrukare, måndag 8.4.2024 kl. 10-14
Ordnas som webbinarium om vad som är på gång:
Förhandsanmälan och program till det svenskspråkiga tillfället, se:
Ekostödutbildning (Österbotten)

Info om Lantrasavtalen:
Ansökningstiden är 20.2.-14.3.2024. Avtalet är ettårigt och avtalsperioden börjar den 1 januari varje år.
Här kan du se en infovideo om lantras-avtalen 2024, av NTM-centralen i Österbotten:
Videon finns på svenska här: Material (Österbotten) – Maaseutu.fi


Hälsn. Lantbrukskansliet
Våra kontaktuppgifter med mera finns på: landsbygdsservice