Aktuellt från lantbrukskansliet v.7

Hej!

Följande stöd kan ansökas i Vipu-tjänsten fr.o.m 12.2 till tisdagen 5.3:

Nöt- och fårgårdar: ansök om nationella husdjursstöden
Kom ihåg att fundera vilken djurmängd ni vill få förskott för år 2024, viktigt att inte ansöka ”enligt djurantalet året innan”, ifall ni vet att djurmängderna kan bli mindre i år!
Ifall djurmängden var större ifjol kan det orsaka återkrav i onödan ifall man inte justerar djurmängden i förskottsansökan. Ring och diskutera med oss!

Svin- och fjäderfägårdar: det frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållningen
Kom ihåg: ifall ni har uppehåll i produktionen och är osäkra på fortsättningen är det bäst att endast ansöka om slutliga stödet, inget förskott.

Sockerbetsodlare: transportstöd för sockerbetorna 2023

Växthusodlare: stöd för växthusproduktion
Har du frågor gällande växthusstödet, ring NTM-centralen, Anna Öman tel. 0295 036 171

BEAKTA
att lantbrukskanslierna är i viss mån underbemannade under sportlovstiden 26.2-4.3


Djurstödens prognos är nu uppdaterad för år 2024, se: https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/stodprognoser/


OBS! Inkommande helg, fredag 16.2 – söndag 18.2 är det serviceavbrott i Livsmedelsverkets e-tjänster
Avbrottet hindrar åtkomst exempelvis till följande tjänster:
Djurregistret (nötdjur-, får-, get- och svinregistret)
Hyrrä
Vipu-tjänsten
Vipu-mobil


Ge respons gällande VIPUMOBILEN!
NU har du chansen att påverka utvecklingen av Vipumobil-appen! Livsmedelsverket vill få feedback gällande hur
jordbrukarna upplevt användningen av Vipumobilen samt hur man skulle kunna utveckla appen,
svara på enkäten här: https://link.webropolsurveys.com/S/73F6D6E26C1DD807

Hälsn. Lantbrukskansliet
https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/