Anbud på gräsklippning

Tekniska nämnden i Närpes begär anbud på gräsklippning av sportplaner, lågstadietomter och övriga planer samt Gullanspark för åren 2024-2026. Anbudshandlingarna fås från avdelningen för teknik och samhällsbyggande.
Anbuden ska vara inlämnade till tekniska nämnden senast 10.5.2024 kl. 12:00.