Aktuellt från lantbrukskansliet v.50

Hej!

Utbildning om djurstödsansökan 2023

Ansökan om djurstöd ändras 2023 så att alla djurbaserade stöd ansöks i början av året. Vi ordnar i samarbete mellan Österbottens NTM-central och ÖSP ett webbinarium för djurproducenter torsdag 12.1.2023 kl 13-15. Vad har ändrat, vad är nytt och är något som förut? Ingen förhandsanmälan krävs. Vi skickar ut deltagarlänken och närmare information om programmet till alla per e-post före tillfället. Tillfället bandas in och videolänken sänds ut någon dag efter tillfället.

Har du inte möjlighet att kolla på webbinariet via dator?

Meddela oss på lantbrukskanslierna senast den 9.1.2023 eller via lantbruk@narpes.fi ifall du önskar få ta del av djurstödsskolningen men har inte möjlighet att använda dator själv. Då kan vi ordna ett samlingsställe där vi fixar med dator och skärm och tillsammans ser på webbinariet.

På Livsmedelsverkets sidor finns lite information om djurstöden för nästa år, lite längre ner i vänstra sidans meny hittas fler ämnen: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/stoden-fornyas/ar-2023-stops-jordbruksstoden-om-vad-forandras/djurstoden-fornyas-ar-2023/

Utbildning om arealstöden 2023

Det första infotillfället gällande arealstöden för år 2023 kommer att ordnas som ett webbinarium i månadsskiftet januari/februari, tillfället bandas och kan tittas på senare också. Under det första tillfället ges en viktig introduktion till den nya programperiodens arealstöd. Senare under våren är det planerat att fysiska infotillfällen ordnas i kommunerna. Vi återkommer med information om infotillfället i januari!

Förnyad mall på arrendeavtal

På Närpes stads hemsida finns nu bl.a. en förnyad mall på arrendeavtal. I den nya mallen har arrendevillkoret gällande stödrättigheter tagits bort. I samma fil som arrendeavtalet finns också en fullmaktsmall som kan användas t.ex. av dödsbon med flera delägare. Mallen hittas här: https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/stodansokan-och-arrendeavtal/

Jultider

Lantbrukskanslierna är till stor del stängda p.g.a. mindre bemanning under tiden 19-30.12.2022, men vi ringer upp vid passligt tillfälle om telefonsamtal inkommit och svarar också i mån av möjlighet på mejl som sänts till lantbruk@narpes.fi

God Jul och Gott Nytt År!

Mvh | Yst. terv. Närpes stad, landsbygdsförvaltning (samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö) Närpiön kaupunki, maaseutuhallinto (yhteistoiminta-alue Närpiö, Kristiinankaupunki, Maalahti, Korsnäs, Kaskinen) https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/