Aktuellt från lantbrukskansliet v.50

Hej!

Höstanmälan för år 2023 gäller varje gård och ska göras i Vipu-tjänsten under tiden 8.1-1.2.2024.
Till Vipu-tjänsten: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/vipu/

Vi ordnar en stödskolning om höstanmälan, som webbinarie (teams), torsdagen den 11 januari, kl. 19.
Mer info i januari. Tillfället bandas och publiceras.

Livsmedelsverkets information om det du behöver veta om höstanmälan finns här:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/guider/ansokningsguider/ansokningsguider/hostanmalan/hostanmalan-2023/

Nyhetsbrev från Landsbygdsavdelningen på Österbottens NTM-central:
Läs Landsbygdsavdelningens senaste nyhetsbrev: https://ely-poh.viestitys.fi/messages/view/2008/0/04670b2ca0f97d497d8b18a066251b63 och här är länken om du vill prenumerera på deras nyhetsbrev: https://keha.viestitys.fi/contacts/subscribe/ely/13

Juletid = semesterstängt!

Lantbrukskanslierna är till största delen stängda under tiden 21-31.12.2023.
Även om vi har stängt så svarar vi på e-post som sänds till vår gemensamma postlåda lantbruk@narpes.fi
Om brådskande ärende, tex rovdjursskador, så ring oss! Vi har kopplat våra telefoner så någon av oss ringer upp.

God Jul och Gott Nytt År!
Närpes stads landsbygdsförvaltning
(samarbetsområdet Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs och Kaskö)