Aktuellt från lantbrukskansliet v.4

Infotillfället om Höstanmälan (17 januari)
Material, video och frågor och svar finns på följande länk:
https://maaseutu.fi/sv/regionala-webbsidor/osterbotten/skolningsmaterial-osterbotten/
Direktlänk till videon: https://www.youtube.com/watch?v=yYleUbpdQp0

Infotillfället om Djurinfo (18 januari)
Material, video och frågor och svar finns på följande länk:
https://maaseutu.fi/sv/regionala-webbsidor/osterbotten/skolningsmaterial-osterbotten/
Direktlänk till videon: https://www.youtube.com/watch?v=W_b0-HH9Nmc

OBS! Landsbygdsförvaltningen är på kurs onsdag-fredag (24-26.1)
Vi svarar i telefon i mån av möjlighet.
Vi önskar att icke brådskande ärenden sparas till följande vecka.

Höstanmälningarna inkommer dagligen, följande vill vi lyfta fram:
Alla skiften ska anmälas!

  • de skiften som blev höstplöjda, ska anmälas som ”utan växttäcke”.

    Lättbearbetade skiften anmäls som lättbearbetat

Följande koder ger inte betalt:

  • Lätt bearbetning och utan växttäcke.
  • Växtrester

Växtrester används endast efter sockerbetor, kålväxter mfl specialgrödor.

Kemisk förstörd vall eller spannmålstubb ska anmälas som ”stubb”.

Nytt från 2023 är att du får betalt för växttäcke på naturvårdsvallar, viltåkrar, gröngödslingsvallar, fånggrödor mm. Ska anmälas som ”äkta växttäcke”.

NTM-centralen i Österbotten informerar torsdagen den 1.2.2024 kl 13-15 om jordbrukens investeringsstöd och om startstöd till unga jordbrukare.
https://maaseutu.fi/sv/tapahtuma/valkommen-pa-information-om-gardsbrukens-strukturstod/

Tillfället ordnas i Teams på webben, du kan ansluta dig till webbinariet via länken. Ingen förhandsanmälan krävs. Du kan ställa frågor under webbinariet i chatten. Tillfället spelas inte in.

Anslut dig till Teams webbinarium https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNiMmViZWItYzNiNC00ZWY1LTlmYWYtZjFlNjA0Y2Y1MTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%229c200aef-ad38-4130-bc26-96370cb7727d%22%7d

Ställ förhandsfrågor här https://link.webropolsurveys.com/S/FD8499D959D8FA76 (webropol.fi). Fyll i formuläret med dina frågor senast tisdagen 30.1.

Vinterhälsningar!

Närpes stads landsbygdsförvaltning
(samarbetsområdet Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs och Kaskö)

https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/