Aktuellt
Anslag
Vuxeninstitutet
Evenemang
Lediga jobb
Evenemang
07.09.2016 19:00
Föreläsning av Tareq Taylor
Evenemang
09.09.2016 16:00 till 23:0010.09.2016 11:00 till 15:00
Slättens Mat & Mystik i Öjskogsparken
Evenemang
02.09.2016 09:00 till 22:0003.09.2016 09:00 till 22:0005.09.2016 09:00 till 22:0006.09.2016 09:00 till 22:0007.09.2016 09:00 till 22:0008.09.2016 09:00 till 22:0009.09.2016 09:00 till 22:0010.09.2016 09:00 till 22:0012.09.2016 09:00 till 22:0013.09.2016 09:00 till 22:0014.09.2016 09:00 till 22:0015.09.2016 09:00 till 22:0016.09.2016 09:00 till 22:0017.09.2016 09:00 till 22:0019.09.2016 09:00 till 22:0020.09.2016 09:00 till 22:0021.09.2016 09:00 till 22:0022.09.2016 09:00 till 22:0023.09.2016 09:00 till 22:0024.09.2016 09:00 till 22:0026.09.2016 09:00 till 22:0027.09.2016 09:00 till 22:0028.09.2016 09:00 till 22:0029.09.2016 09:00 till 22:0030.09.2016 09:00 till 22:00
Utställning Mittistan
Anslag

Byggnadsinpektören har beslutat om följande byggåtgärder:

Anslag

Företagshuset Dynamo har ansökt om tillstånd för ordnande av Mat- och kulturfest i Öjskogsparken 9.9-10.9.2016 .

Lediga jobb
Avdelningsskötare

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår följande vikariat för tiden 3.10.2016-30.7.2017
AVDELNINGSSKÖTARE Alvinahemmet, heltid

Vuxeninstitutet
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Vuxeninstitutet
Pris: 
70,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Aktuellt
11.08.2016

En ny läroplan trädde i kraft 1.8.2016 för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasiet.
 

Aktuellt
10.08.2016

Vård- och omsorgsnämnden inbegär offert på elevtransporter för tiden 1.10.2016 - 2.6.2017 enligt bilaga.

Anslag

Enligt § 30 i MBF meddelas att under tiden 1.8 – 30.8.2016 finns utkast till delgeneralplan för Böle vindkraftpark till allmänt påseende i stadshuset, Kyrkvägen 2. 

Anslag

Enligt § 19  i MBF meddelas att under tiden 1.8 – 30.8.2016 finns förslag till delgeneralplan för Pjelax vindkraftpark till allmänt påseende i stadshuset, Kyrkvägen 2

Aktuellt
01.08.2016

Turistkarta ( Adresskarta )

Anslag

Tillstånd för marktäktsverksamhet:

Aktuellt
20.07.2016

Vård och omsorg i Närpes byggs ut och befintliga byggnader (HVC-sjukhus, Fridahemmet, Alina, Efraim och Solbacken) kommer att renoveras.

Evenemang
28.08.2016 17:00
I programmet negrospirituals, sånger och psalmer av Lina Sandell-Berg och Hilja Aaltonen mm
Lediga jobb
Öppen ansökan

Hittar du ingen ledig arbetsplats att söka hos oss just nu?

Lediga jobb
Inhopp i Närpes stad

Är du intresserad av att göra kortare vikariat/inhopp inom t ex barnomsorg, äldreomsorg, hemvård, sjukvård eller matservice. Lämna gärna in en öppen ansökan till vikariat där du berättar om dig själv och vad du är intresserad av att jobba med.

Evenemang
03.09.2016 12:00 till 18:0004.09.2016 12:00 till 18:00
Bildkonst
Aktuellt
01.06.2016

Det senaste numret av stadens infotidning har utkommit med reportage samt olika aktualiteter inom staden.

Evenemang
03.09.2016 21:00 till 02:00
Dansband: Mats Bergmans och San Marino & Linda
Vuxeninstitutet
07.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Vänstugan Svalboet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
07.09.2016
Pris: 
43,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
07.09.2016
Pris: 
43,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
43,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
f.d. Finby butik
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Pörtom seniorboende
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Vänstugan Svalboet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Träskböle byagård
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Övermark uf:s lokal
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Yrkesakademin, Närpes-enheten
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Jacobsgården
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
43,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Simhallen, musiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Simhallen, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Simhallen, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Nämpnäs allaktivitetshus
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Pörtom skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Mosebacke skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Yttermark skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Fagerö, Rangsby
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Arken
Vuxeninstitutet
09.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Rangsby skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Rangsby skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Stadshuset, rum 257
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Stadshuset, rum 257
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.09.2016
Pris: 
65,00€
Plats: 
PowerZone fitnessclub Pörtom
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Frönäs f.d. skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Frönäs f.d. skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
c/o Johan Esch, Vasståget 35
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Töjby skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Helenelunds byagård
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
47,00€
Plats: 
f.d. Finby butik
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
120,00€
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Räfsbäcks hembygdsgård
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Rangsby skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Högstadiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
120,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Pörtom f.d. mejeri
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Mosebacke skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Övermark församlingshem
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Västra Närpes skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
45,00€
Plats: 
Mittistan
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Högstadiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Alvinahemmet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Yttermark skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Alvinahemmet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
60,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Depån, simhallsbyggnaden
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Mosebacke skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Simhallen, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Simhallen, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Västra Närpes skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Rangsby skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Pörtom skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
f.d. Finby butik
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
50,00€
Plats: 
c/o Merja Salmikivi
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
c/o Alge Bränn, Pörtom
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Stationshuset, Finby
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
c/o Carola Backholm
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
33,00€
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Övermark skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
PowerZone fitnessclub Pörtom
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Pjelax skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Högstadiet, tecknesalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Pörtom skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Arken
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Seniorhuset, Finby
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Högstadiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
45,00€
Plats: 
c/o Merja Salmikivi
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
120,00€
Plats: 
Stadshuset, rum 257
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Högstadiet, slöjdsalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Velkmoss byagård
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Nämpnäs allaktivitetshus
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
c/o Joel Bengts, Norrnäs
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
36,00€
Plats: 
Högstadiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Arken
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Helenelunds byagård
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Övermark församlingshem
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Vargberget
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Simhallen, musiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
60,00€
Plats: 
Simhallen, musiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Övermark skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Hälsocentralens gym
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Pörtom skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Simhallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Västra Närpes skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Stenbackens skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Stadshuset, biblioteket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Simhallen, bowlinghallen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.09.2016
Pris: 
50,00€
Plats: 
Stadshuset, biblioteket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Pjelax skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.09.2016
Pris: 
50,00€
Plats: 
Stadshuset, biblioteket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
17.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Bäckvägens service-enhet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
17.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Vargberget
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
17.09.2016
Pris: 
43,00€
Plats: 
Stadshuset, rum 257
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
17.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Depån, simhallsbyggnaden
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
17.09.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Depån, simhallsbyggnaden
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
18.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Vuxeninstitutet
19.09.2016
Pris: 
40,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
19.09.2016
Plats: 
Övermark församlingshem
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
19.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Frank Mangs Center, Ståbacka
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
19.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Vuxeninstitutet
20.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Västra Närpes skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
20.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Vänstugan Svalboet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
20.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
20.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
21.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Stenbackens skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
21.09.2016
Plats: 
Mittistan
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
21.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Jacobsgården
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
21.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
21.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Bostället
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
22.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Nämpnäs allaktivitetshus
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
22.09.2016
Pris: 
25,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
22.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Högstadiet, tecknesalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
22.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Töjby skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
22.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
24.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
24.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
24.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
24.09.2016
Pris: 
20,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
25.09.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Pörtom uf:s lokal
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.09.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Stadshuset, rum 257
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.09.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Stadshuset, rum 257
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.09.2016
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Vuxeninstitutet
26.09.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Efraim
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.09.2016
Pris: 
35,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Vuxeninstitutet
27.09.2016
Pris: 
32,00€
Plats: 
Yrkesakademin, Närpes-enheten
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.09.2016
Plats: 
Fridahemmet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Solgärdet, Övermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.09.2016
Pris: 
25,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
28.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
28.09.2016
Pris: 
48,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
28.09.2016
Pris: 
48,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.09.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Stadshuset, rum 257
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.09.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
30.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
30.09.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
30.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
30.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Mosebacke skola, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
30.09.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
01.10.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
03.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
03.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Vargberget
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
03.10.2016
Pris: 
70,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
04.10.2016
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
04.10.2016
Plats: 
Alvinahemmet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
04.10.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Högstadiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
04.10.2016
Plats: 
Pörtehemmet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
05.10.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Övermark skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
06.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
07.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Fagerö, Rangsby
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
07.10.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
07.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Valsbergs hembygdsgård
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.10.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.10.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
10.10.2016
Pris: 
20,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
10.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Frank Mangs Center, Ståbacka
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Övermark SB:s klubblokal
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.10.2016
Plats: 
Familjecentrets samlingsutrymme, vån. 2
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.10.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Gymnasiet
Vuxeninstitutet
13.10.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Gymnasiet
Vuxeninstitutet
13.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
13.10.2016
Pris: 
12,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.10.2016
Pris: 
27,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stenbackens skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
15.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stenbackens skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
18.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
18.10.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Vuxeninstitutet
19.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
19.10.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
20.10.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Vuxeninstitutet
25.10.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
25.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.10.2016
Pris: 
25,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.10.2016
Pris: 
12,00€
Plats: 
Mittistan
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.10.2016
Pris: 
30,00€
Plats: 
Simhallen, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.10.2016
Pris: 
20,00€
Plats: 
Mittistan
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
27.10.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Simhallen, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
25,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Gymnasiet, gymnastiksalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
5,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
33,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
29.10.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Gymnasiet
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
30.10.2016
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
31.10.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
31.10.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Stadshuset, datasalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
01.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Pörtom servicehus
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
02.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
04.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stationshuset, Finby
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
08.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Högstadiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.11.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Mittistan
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.11.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Mittistan
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.11.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Rangsby skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Övermark uf:s lokal
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Wickmans plantskola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Norrnäs uf:s lokal
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
12.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Högstadiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
14.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
16.11.2016
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
16.11.2016
Pris: 
20,00€
Plats: 
Mittistan
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
16.11.2016
Pris: 
20,00€
Plats: 
Mittistan
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
17.11.2016
Plats: 
Familjecentrets samlingsutrymme, vån. 2
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
17.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
19.11.2016
Pris: 
55,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
21.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
21.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
23.11.2016
Pris: 
17,00€
Plats: 
Västra Närpes skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
23.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Högstadiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.11.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
26.11.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Gymnasiet, undervisningsköket
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
03.12.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Övermark skola
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
03.12.2016
Pris: 
10,00€
Plats: 
Söff, Yttermark
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
11.12.2016
Pris: 
22,00€
Plats: 
Pörtom uf:s lokal
Lediga platser finns
Vuxeninstitutet
09.01.2017
Pris: 
30,00€
Plats: 
Toimipaikka avoin
Lediga platser finns