Aktuellt
Anslag
Vuxeninstitutet
Evenemang
Lediga jobb
Evenemang
27.02.2016 10:00 till 13:00
Vi fotograferar enskilt och tillsammans och lär oss kamerans enklare funktioner.
Evenemang
08.03.2016 17:30 till 20:4515.03.2016 17:30 till 20:4522.03.2016 17:30 till 20:4529.03.2016 17:30 till 20:45
Lär dig grunderna i första hjälp enligt FRK:s program. Dina kunskaper kan rädda liv!
Evenemang
10.03.2016 18:30 till 20:00
Vetenskapsredaktör Markus Rosenlund känd från programmet Kvanthopp i Radio Vega.
Evenemang
10.03.2016 18:15 till 20:45
En kväll med inspiration, nya låtar och samspel.
Evenemang
10.03.2016 18:00 till 20:00
En workshop i hur du tillverkar egen kvalitetstvål med mångsidiga användningsområden
Evenemang
09.03.2016 18:00 till 19:30
Kom med på en kväll i högkänslighetens tecken!
Evenemang
21.02.2016 14:00 till 17:00
Eftermiddagsdans
Lediga jobb

Vård- och omsorgsnämnden lediganslår en befattning som Samservicerådgivare, 80%, från 1.4.2016 eller enligt överenskommelse

Lediga jobb

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår ett vikariat som Ledande skötare vid Närpes hälsovårdscentral för tiden 1.4.2016, eller enligt överenskommelse, till 31.7.2017

Evenemang
12.03.2016 12:00 till 16:0013.03.2016 12:00 till 16:0014.03.2016 18:00 till 20:0015.03.2016 18:00 till 20:0016.03.2016 18:00 till 20:0017.03.2016 18:00 till 20:0018.03.2016 18:00 till 20:00
Loppis i Pörtom UF 12-18.3
Anslag

EPV Vindkraft har ansökt om inlösningstillstånd för Norrskogens kraftledning på 110 kV.

Anslag

Närpes stad meddelar härmed om två lediga radhustomter att bebyggas i Närpes centrum.

Evenemang
23.02.2016 18:30
Presentation av Närpes kyrka och dess sevärdheter på finska
Anslag

Byggnadsinspektören har den 8.2.2016 beslutat om följande bygglov och åtgärdstillstånd:

Aktuellt
02.02.2016

Kom med på en intressant, humoristisk och tankeväckande föreläsning!

Aktuellt
01.02.2016

Nio kvinnor från nio olika länder och med olika språk träffades för att läsa dikter av Tomas Tranströmer och tillsammans göra en performance.

Anslag

Utkast till ändring av detaljplan: Torgkvarteren 147 och 148.

Enligt 27§ i markanvändnings- och byggförordningen meddelas att under tiden 1.2-1.3.2016 finns till påseende i stadshuset, Kyrkvägen 2,
utkast till ändring av detaljplan.

Anslag

Sektion för byggnadstillsyn har beviljat följande bygglov och tillstånd:

Anslag

Sektion för byggnadstillsyn har beslutat om planeringsbehov för blockväxthusanläggning och värmecentral.

Anslag

Hörande angående uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden. Inom Närpes stad berörs områden inom Harrström ådals kulturlandskap (Töjby)

Aktuellt
30.11.2015

Resulstaten från den andra delen av invånarenkäten som gjordes i våras är nu klara.

Lediga jobb

Är du intresserad av att vikariera inom dagvården?

Vikariaten är enligt behov på daghem och gruppfamiljedaghem inom Närpes och kan gälla både för kortare och längre perioder.

Vuxeninstitutet
10.03.2016
Pris: 
15,00€
Plats: 
Stadshuset, föreläsningssalen
Lediga platser finns