Startsida

19.09.2014
Detaljplaneändring påbörjas i Närpes centrum. Ändringen gäller kvarteren 130,132,134 och 135   ( sydväst om Ivars rondell) KUNGÖRELSE PLANUTKAST PLANBESKRIVNING BILAGOR  
10.09.2014
Studerande som har Närpes som hemort och som studerar på annan ort vid universitet, högskola eller yrkeshögskola kan per termin ansöka om ett studie-stöd på 100 euro. Till ansökan skall ett... 

Javascript is required to view this map.