Personal- och lönesektionen 2021 – 2023

OrdinariePersonlig ersättare
Hans-Erik Lindqvist, ordförandeVictoria Vikstrand
Gun Granlund, vice ordförandeRoberth Sjöström
Kenneth HögbackSven Jerkku
Johanna SmithTommy Perjus
Linda PellfolkLinnea Strand
Mikaela Björklund, föredragande
Sofia Nordback, sekreterare