Övermark skola

Övermark skola

Vasavägen 1647

64610 Övermark

Skolans tel. 040-1600662

Skolans e-post: overmark@narpes.fi

Eftistel. 050-4101837

Rektor Conny Vikars

8.30-14.40

Läs mera
Västra Närpes skola

Västra Närpes skola

Norrnäsvägen 34

66530 Norrnäs

Skolans tel. 040-1600658

Skolans e-post: vns@narpes.fi

Eftis tel. 040-1600685

Rektor Johanna Thomasfolk

8.15-14.20

Läs mera
Yttermark förskola

Yttermark skola

Uljensvägen 2

64220 Yttermark

Skolans tel. 040-1600660

Eftis tel. 040-1600686

Skolans e-post: yttermark@narpes.fi

Rektor Mikael Bernas

8.35-14.30

Läs mera
Bil av Pörtomsskola

Pörtom skola

Centrumgränden 2 B

66270 Pörtom

Skolans tel. 040-1600656

Skolans e-post: portom.skola@narpes.fi

Eftis tel. 505507949

Skolans rektor Andreas Stenfors

8.30-14.40

Läs mera

Pjelax skola

Pjelaxvägen 1

64250 Pjelax

Skolans tel. 040-1600679

Skolans e-post: pjelax.skola@narpes.fi

Eftis tel. 040-1600920

Skolans rektor: Mona Göthelid

8.40-14.40

Läs mera
Stenbackens skola

Stenbackens skola

Pitvägen 9

64200 Närpes

Skolans tel. 040-1600702

Skolans e-post: stenbacken@narpes.fi

Eftis tel. 050-5507946

Rektor: Jens Hagback

8.45-14.45

Läs mera
Mosebacke skola

Mosebacke skola

Skolgränd 9 D

64230 Närpes st

Skolans  tel. 040-1600651

Skolans e-post: mosebacke.skola@narpes.fi

Eftis tel. 040-6811332

Skolans rektor: Staffan Holmberg

8.30-14.45

Läs mera