Mosebacke skola

Mosebacke skola

Mosebacke skola är en av centrumskolorna med elever från Näsby, Finby, Karlå och Österskogen.

Skolan har ca 170 elever och är uppdelad i parallellklasser.

I skolan arbetar rektor, klasslärare, speciallärare, skolgångshandledare och eftisledare.

Morgon- och eftermiddagsvård finns på samma ställe som förskolan.

Adress:

Skolgränd 9 D

64230 Närpes st

Skolans  tel. 040-1600651

Skolans e-post: mosebacke.skola@narpes.fi

Eftis tel. 040-6811332

Skolans rektor: Staffan Holmberg

Öppettider:

8.30-14.45