Stenbackens skola

Stenbackens skola

Stenbackens skola är en av centrumområdets skolor med elever från Näsby, Kåtnäs, Bäckby, Kalax och Tjärlax.

Skolan har ca 120 elever och är uppdelad i enkla klasser. Parallellklasser finns även i någon årskurs. Detta läsår har skolan även förberedande undervisning.

I skolan arbetar rektor, klasslärare, speciallärare, skolgångshandledare och eftisledare.

Morgon- och eftermiddagsvård finns på samma ställe som förskolan.

Adress:

Pitvägen 9

64200 Närpes

Skolans tel. 040-1600702

Skolans e-post: stenbacken@narpes.fi

Eftis tel. 050-5507946

Rektor: Jens Hagback

Öppettider:

8.45-14.45