Övermark skola

Övermark skola

Övermark skola är en skola mitt i byn som inrymmer både dagis, förskola och skola.

Skolan har ca 60 elever.

I skolan arbetar rektor, klasslärare, speciallärare, skolgångshandledare och eftisledare.

Morgon- och eftermiddagsvård finns på samma ställe som förskolan.

Adress:

Vasavägen 1647

64610 Övermark

Skolans tel. 040-1600662

Skolans e-post: overmark@narpes.fi

Eftistel. 050-4101837

Rektor Conny Vikars

Öppettider:

8.30-14.40