Bil av Pörtomsskola

Pörtom skola

Pörtom skola är den nordligast belägna skolan i Närpes stad.

Skolan har ca 46 elever och klasserna är oftast sammansatta.

I skolan arbetar rektor, klasslärare, speciallärare, skolgångshandledare och eftisledare.

Morgon- och eftermiddagsvård finns på samma ställe som förskolan.

Adress:

Centrumgränden 2 B

66270 Pörtom

Skolans tel. 040-1600656

Skolans e-post: portom.skola@narpes.fi

Eftis tel. 505507949

Skolans rektor Andreas Stenfors

Öppettider:

8.30-14.40