Västra Närpes skola

Västra Närpes skola

Västra Närpes skola har byarna Nämpnäs, Norrnäs, Rangsby och Töjby som ligger vid havet som elevupptagningsområde.

Skolan har ca 90 elever och är uppdelad i enkla klasser.

I skolan arbetar rektor, klasslärare, speciallärare, skolgångshandledare och eftisledare.

Morgon- och eftermiddagsvård finns på samma ställe som förskolan.

Adress:

Norrnäsvägen 34

66530 Norrnäs

Skolans tel. 040-1600658

Skolans e-post: vns@narpes.fi

Eftis tel. 040-1600685

Rektor Johanna Thomasfolk

Öppettider:

8.15-14.20