Yttermark förskola

Yttermark skola

Yttermark skolas elevupptagningsområde är förutom Yttermark även norra delen av Näsby.

Skolan har ca 75 elever och är uppdelad i enkla klasser.

I skolan arbetar rektor, klasslärare, speciallärare, skolgångshandledare och eftisledare.

Morgon- och eftermiddagsvård finns på samma ställe som förskolan.

Adress:

Uljensvägen 2

64220 Yttermark

Skolans tel. 040-1600660

Eftis tel. 040-1600686

Skolans e-post: yttermark@narpes.fi

Rektor Mikael Bernas

Öppettider:

8.35-14.30