Kungörelser

Framläggande av handlingar tillsammans med programmet för miljökonsekvensbedömning till påseende, Paulakangas vindkraftsprojekt, Östermark / Ympäristövaikutusten arviointiohjelman asiakirjojen nähtävilläpito, Paulakankaan tuulivoimahanke, Teuva

Framläggande av handlingar tillsammans med programmet för miljökonsekvensbedömning till påseende, Paulakangas vindkraftsprojekt, Östermark / Ympäristövaikutusten arviointiohjelman asiakirjojen nähtävilläpito, Paulakankaan tuulivoimahanke, Teuva
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 19.9.2023 - 19.10.2023

Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 6.9.2023 / Ilmoitus Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston pöytäkirjasta kokouksesta 6.9.2023

Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 6.9.2023 / Ilmoitus Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaoston pöytäkirjasta kokouksesta 6.9.2023
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 13.9.2023 - 20.10.2023

Bygganmälningar 1.9.2023

Bygganmälningar 1.9.2023
Upprättad av: Närpes Stad/Tekniska avdelningen
Delgivningsperiod: 4.9.2023 - 25.9.2023

Bygglov 29.6.2023

Bygglov 29.6.2023
Upprättad av: Närpes stad/Tekniska avdelningen/Byggnadstillsyn
Delgivningsperiod: 28.8.2023 - 6.10.2023

Uppbåd 2023 / Kutsunnat 2023

Uppbåd 2023 / Kutsunnat 2023
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 17.4.2023 - 31.12.2023