Kungörelser

Kungörelse om programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-programmet) som gäller Ilmatar Offshore Ab:s havsvindkraftsprojekt Bothnia i Bottenhavet / lausuntoa varten käsiteltävänä Ilmatar Offshore Ab:n Bothnia merituulivoimahanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma)

Kungörelse om programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-programmet) som gäller Ilmatar Offshore Ab:s havsvindkraftsprojekt Bothnia i Bottenhavet / lausuntoa varten käsiteltävänä Ilmatar Offshore Ab:n Bothnia merituulivoimahanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma)
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 16.4.2024 - 14.6.2024

Meddelande om kungörelse av miljötillståndsansökan, Transportfirma Emrik Nyman Kb, Kåtnäs, Närpes / Ilmoitus ympäristölupahakemuksen kuuluttamisesta, Transportfirma Emrik Nyman Kb, Kåtnäs, Närpiö

Meddelande om kungörelse av miljötillståndsansökan, Transportfirma Emrik Nyman Kb, Kåtnäs, Närpes / Ilmoitus ympäristölupahakemuksen kuuluttamisesta, Transportfirma Emrik Nyman Kb, Kåtnäs, Närpiö
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 13.4.2024 - 21.5.2024

Västkustens miljöenhet kungör en anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar / Länsirannikon ympäristöyksikkö kuuluttaa ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Västkustens miljöenhet kungör en anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar / Länsirannikon ympäristöyksikkö kuuluttaa ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 5.4.2024 - 26.4.2024

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten meddelar att samrådet om förslaget till områden med översvämningsrisk i enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker pågår / Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa, että tulvariskien hallinnasta annetun lain mukainen ehdotus tulvariskialueista on kuultavana.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten meddelar att samrådet om förslaget till områden med översvämningsrisk i enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker pågår / Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa, että tulvariskien hallinnasta annetun lain mukainen ehdotus tulvariskialueista on kuultavana.
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 15.3.2024 - 17.6.2024

NTM-centralen meddelar att samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen / ELY-keskus ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana

NTM-centralen meddelar att samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen / ELY-keskus ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 15.12.2023 - 17.6.2024