Kuulutukset

Bygglov 25.5.2023

Bygglov 25.5.2023
Upprättad av: Närpes Stad/Tekniska avdelningen
Delgivningsperiod: 1.6.2023 - 10.7.2023

Anmälan om muddring och slåtter enligt vattenlagen 2 kapitel 6 § som berör ett vattenområde som tillhör ett icke konstituerat delägarlag / Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella

Anmälan om muddring och slåtter enligt vattenlagen 2 kapitel 6 § som berör ett vattenområde som tillhör ett icke konstituerat delägarlag / Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 23.5.2023 - 21.6.2023

Bygglov 27.4.2023

Bygglov 27.4.2023
Upprättad av: Närpes stad/Tekniska avdelningen/Byggnadstillsyn
Delgivningsperiod: 4.5.2023 - 12.6.2023

Uppbåd 2023 / Kutsunnat 2023

Uppbåd 2023 / Kutsunnat 2023
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 17.4.2023 - 31.12.2023