Kuulutukset

NTM-centralen i Södra Österbottens beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning för Nyby solenergiprojekt, Malax och Närpes, Nyby Solpark Ab / Etelä-pohjanmaan Ely-keskuksen päätös arviointimenettelyn soveltamisesta, Nyby Solpark Ab, Nybyn aurinkoenergiahanke, Maalahti ja Närpiö

NTM-centralen i Södra Österbottens beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning för Nyby solenergiprojekt, Malax och Närpes, Nyby Solpark Ab / Etelä-pohjanmaan Ely-keskuksen päätös arviointimenettelyn soveltamisesta, Nyby Solpark Ab, Nybyn aurinkoenergiahanke, Maalahti ja Närpiö
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 15.2.2024 - 18.3.2024

Beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning, Havsskog Ab, fiskodlingsanstalt, Kaskö / Lain mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta, Havsskog Ab, kalankasvatuslaitos, Kaskinen

Beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning, Havsskog Ab, fiskodlingsanstalt, Kaskö / Lain mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta, Havsskog Ab, kalankasvatuslaitos, Kaskinen
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 12.2.2024 - 12.3.2024

Ansökan om miljötillstånd för hantering och upplagring av metallskrot, I. Rosenberg Metallåtervinning, på lägenheten Sved 545-403-4-112, Finby, Närpes / Hakemuksen ympäristöluvasta metalliromun käsittelyä ja varastointia varten, I. Rosenberg Metallåtervinning, tilalla Sved 545-403-4-112, Närpiön Finbyn kylässä.

Ansökan om miljötillstånd för hantering och upplagring av metallskrot, I. Rosenberg Metallåtervinning, på lägenheten Sved 545-403-4-112, Finby, Närpes / Hakemuksen ympäristöluvasta metalliromun käsittelyä ja varastointia varten, I. Rosenberg Metallåtervinning, tilalla Sved 545-403-4-112, Närpiön Finbyn kylässä.
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 6.2.2024 - 15.3.2024

Ändring av miljötillstånd för torvproduktion vid Rackarmossen och Östramossen samt plan för utsläppskontrol, Närpes / Rackar- ja Östramossenin turvetuotantoalueiden ympäristöluvan muuttaminen sekä päästötarkkailua koskeva suunnitelma, Närpiö

Ändring av miljötillstånd för torvproduktion vid Rackarmossen och Östramossen samt plan för utsläppskontrol, Närpes / Rackar- ja Östramossenin turvetuotantoalueiden ympäristöluvan muuttaminen sekä päästötarkkailua koskeva suunnitelma, Närpiö
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 6.2.2024 - 14.3.2024

Miljökonsekvensprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning för havsvindkraftsparken Tyrsky - havsbaserad vindkraftspark och energiöverföring / Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman Tyrskyn merituulivoimapuisto - merituulipuisto ja energiansiirto Suomen talousvyöhykkeellä ja aluevesillä.

Miljökonsekvensprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning för havsvindkraftsparken Tyrsky - havsbaserad vindkraftspark och energiöverföring / Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman Tyrskyn merituulivoimapuisto - merituulipuisto ja energiansiirto Suomen talousvyöhykkeellä ja aluevesillä.
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 1.2.2024 - 22.3.2024

Miljökonsekvensprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning för elöverföring på fastlandet för den havsbaserade vindkraftsparken Tyrsky / Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman Mantereen sähkönsiirto Tyrskyn merituulivoimapuistolle.

Miljökonsekvensprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning för elöverföring på fastlandet för den havsbaserade vindkraftsparken Tyrsky / Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman Mantereen sähkönsiirto Tyrskyn merituulivoimapuistolle.
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 1.2.2024 - 22.3.2024

NTM-centralen meddelar att samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen / ELY-keskus ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana

NTM-centralen meddelar att samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen / ELY-keskus ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 15.12.2023 - 17.6.2024