Kuulutukset

Västkustens miljöenhet kungör ett beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar under friluftskonsert / Länsirannikon ympäristöyksikkö kuuluttaa päätöksestä melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ulkoilmakonsertista johtuen

Västkustens miljöenhet kungör ett beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar under friluftskonsert / Länsirannikon ympäristöyksikkö kuuluttaa päätöksestä melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ulkoilmakonsertista johtuen
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 5.6.2024 - 15.7.2024

Västkustens miljöenhet kungör ett beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar under friluftskonsert / Länsirannikon ympäristöyksikkö kuuluttaa päätöksestä melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ulkoilmakonsertista johtuen

Västkustens miljöenhet kungör ett beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar under friluftskonsert / Länsirannikon ympäristöyksikkö kuuluttaa päätöksestä melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ulkoilmakonsertista johtuen
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 5.6.2024 - 15.7.2024

Anmälan om muddring och slåtter enligt vattenlagen 2 kapitel 6 § somberör ett vattenområde som tillhör ett icke konstituerat delägarlag / Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella

Anmälan om muddring och slåtter enligt vattenlagen 2 kapitel 6 § somberör ett vattenområde som tillhör ett icke konstituerat delägarlag / Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 30.5.2024 - 4.7.2024

Anmälan om muddring och slåtter enligt vattenlagen 2 kapitel 6 § som berör ett vattenområde som tillhör ett icke konstituerat delägarlag / Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella

Anmälan om muddring och slåtter enligt vattenlagen 2 kapitel 6 § som berör ett vattenområde som tillhör ett icke konstituerat delägarlag / Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella
Upprättad av: NTM-centralen / ELY-keskus
Delgivningsperiod: 27.5.2024 - 3.7.2024

Anmälan om muddring och slåtter enligt vattenlagen 2 kapitel 6 § som berör ett vattenområde som tillhör ett icke konstituerat delägarlag / Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.

Anmälan om muddring och slåtter enligt vattenlagen 2 kapitel 6 § som berör ett vattenområde som tillhör ett icke konstituerat delägarlag / Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 13.5.2024 - 18.6.2024

Kungörelse om programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-programmet) som gäller Ilmatar Offshore Ab:s havsvindkraftsprojekt Bothnia i Bottenhavet / lausuntoa varten käsiteltävänä Ilmatar Offshore Ab:n Bothnia merituulivoimahanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma)

Kungörelse om programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-programmet) som gäller Ilmatar Offshore Ab:s havsvindkraftsprojekt Bothnia i Bottenhavet / lausuntoa varten käsiteltävänä Ilmatar Offshore Ab:n Bothnia merituulivoimahanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma)
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 16.4.2024 - 14.6.2024

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten meddelar att samrådet om förslaget till områden med översvämningsrisk i enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker pågår / Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa, että tulvariskien hallinnasta annetun lain mukainen ehdotus tulvariskialueista on kuultavana.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten meddelar att samrådet om förslaget till områden med översvämningsrisk i enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker pågår / Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa, että tulvariskien hallinnasta annetun lain mukainen ehdotus tulvariskialueista on kuultavana.
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 15.3.2024 - 17.6.2024

NTM-centralen meddelar att samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen / ELY-keskus ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana

NTM-centralen meddelar att samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen / ELY-keskus ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana
Upprättad av: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Delgivningsperiod: 15.12.2023 - 17.6.2024