Valsbergs Hembygdsförening bildades 1976 och upprätthåller f.d. Valsbergs folkskolas fastighet i byn Valsberg i Övermark. Föreningen ordnar bl.a. traditionella sommarfester, julfester och friluftskvällar för sina medlemmar samt ger ut publikationen Valsbergsbladet, som innehåller information om händelser i Valsberg samt historisk information med anknytning till byn. Föreningen har även gjort en del för att upprätthålla en vandringsled på Valsberget.