Syd-Österbottens mångkulturella förening Intercult ry.

Förening Intercult vill bygga broar mellan nya och gamla närpesbor och stöda integrationen på orten och i Syd-Österbotten. Intercult ordnar info tillfällen, möten, utflykter, språkcaféer och resor . Kom med i vår verksamhet där du träffar nya människor, hittar vänner och kan öva svenska språket. Välkommen !