Övermark Byaråd arrangerar gemensamma evenemang för byn som Övermark Dagarna och Julmarknaden i samarbete med andra föreningar i byn. Utöver detta har vi haft hand om exempelvis ett väncafé, en cykelkampanj och varierande sportlovsprogram. Syftet med föreningen är att främja utvecklingen av byn genom planeringar, utlåtanden och initiativ. Vi arbetar för att utveckla samarbetet mellan byborna och öka bybornas trivsel.
Byarådet äger ingen egen föreningslokal utan vi hyr vårt mötesrum av andra föreningar i byn.