Norrnäs ungdomsförening finns i byn Norrnäs, som är beläget i nordvästra Närpes, 15 km från stadens centrum. I norr gränsar byn till Rangsby, i söder till Nämpnäs och i öster till Näsby. Föreningen grundades 1897. Föreningen har ungdomslokal och paviljong för egna tillställningar samt för uthyrning.

Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 7:e ring

Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, byaverksamhet, dansverksamhet, motion & idrott, musik, tävlingsverksamhet, ungdomsverksamhet.