Närpes Kraft friidrottsförening (Kraft friidrott)

VERKSAMHETSIDÉ
Att ge alla friidrottsintresserade möjlighet att delta i en verksamhet som präglas av
glädje, inspiration och kvalitet. I Kraft friidrott ska man kunna vara med både för aktivitetens egen skull eller för att utveckla sig till elitidrottsutövare.

TRÄNINGSVERKSAMHET:
Sommar:
Måndagens knattetävlingar Mosedal
Onsdagens träning (ev. som kurs)
Torsdagens knatte i Töjby
Övriga träningar enligt överenskommelse med tränare eller på egen hand

Vinter:
Föreningsträning hålls i Kasköhallen varje onsdag under perioden november-mars
På lördagar hålls en friidrottskurs för barn i 8-11-årsåldern, åldersgränsen är ej strikt.
De av föreningens äldre aktiva som studerar eller bor i Vasa kan använda Botniahallen på föreningens bekostnad. De av föreningens aktiva som tillhör SFI:s träningsring erbjudes 3 st.veckoslutsläger i Kuortane.

TÄVLINGAR:
Måndagens knattetävlingar Mosedal
Torsdagens knatte i Töjby
Distriktstävlingar, regiontävlingar, nationella tävling, distriktsmäster, sfi-mästerskap, finländska mästerskap
många tävlingar ses här: www.kilpailukalenteri.fi
Skolornas ministafettkarneval i Närpes, Närpesrundan (stafett mellan byar och skolor)

EKONOMI:
Omsättningen budgeteras oftast till ca 30 000 euro.
Ärevarvet är fortfarande en av Kraft friidrotts viktigaste inkomstkällor, men verksamhets- och eventuella marknadsföringsbidrag från Närpes stad är likaså viktiga intäktsposter. Stöd från Sparbanksstiftelsen möjliggör specifika satsningar. Att arrangera större tävlingar såsom Knattefinalen och SFIM ger också intäkter.
Utgifterna budgeteras relativt jämnt spridda med poster på några tusen euro för exempelvis tävlingslicenser, reseersättningar, logi, hyror, stipendier, deltagaravgifter och material.

Vi finns på sociala medier.