Mixta-kören är en blandad kör, som bildades 2015 och består av c:a 45 sångare som sjunger i 4 stämmor. Körens medlemmar är i huvudsak seniorer som håller regelbundet egna konserter flera gånger per år, samt uppträder vid evenemang på hemorten ävenså tillsammans med andra körer även på andra orter.

Körens dirigent är Johan Pått, kören har eget ackompanjemang på flygel Sam Lindén (körens vicedirigent), Krister Kummel på bas samt Per-Erik Norrgård på gitarr.

Mixta-kören har en mångsidig och varierande repertoar som omfattars från folk/vis och populärmusik till sakralmusik. Kören sjunger gärna på flera språk, svenska-engelska-finska.