Frank Mangs Center r.f. är en kristen förening som grundades våren 2001. Föreningens syfte är att väcka intresse för den 1897 i Närpes födde och 1994 i Karlstad avlidne förkunnaren och författaren Frank Mangs liv, författarskap och teologiska tänkande som gjorde honom känd som framgångsrik väckelsepredikant i Norden och USA. Efter Frank Mangs död ansåg många Närpesbor att hemgården i Ståbacka by borde bevaras. Ett aktiebolag grundades och man ihop tillräckligt med aktieägare vilket möjliggjorde ett köp av tomten, hemgården och tegelhuset samt 9,5 hektar skog till Ab Mangsgården Oy. Samtidigt grundades föreningen Frank Mangs Center r.f. Verksamheten inleddes sommaren 2002 med en 2,5 h lång dramatisering av Frank Mangs liv och budskap.

Idag drygt 20 år senare fortsätter verksamheten med de årligen återkommande Mangsdagarna (Mangsveckan) i augusti, olika konserter, allsångstillfällen, konferenser, smågruppsverksamhet och utgivning av Frank Mangs böcker. Föreningen hyr också ut sina utrymmen till utomstående för t.ex. familjefester (examensfester, födelsedagar, bröllop och minnesstunder), och som mötesplats åt andra föreningar och företag. I matsalen går det att ordna servering för upp till 120 personer. Föreningen leds av en styrelse.