Simhallens ordningsregler

  • Alla simhallens användare betalar entré och bär ändamålsenlig klädsel.
  • Personalens anvisningar bör alltid följas.
  • Längddykning är strängt förbjudet utan lov av simövervakaren.
  • Användning av berusningsmedel, tobaksprodukter och snus i Simhallens lokaler är strängt förbjudet.
  • Längddykning är strängt förbjudet utan lov av simövervakaren.
  • Sjukdomar som förhindrar att simma i simhallen är bland annat: feber, ögon-, öron-, hudinflamation, öppna sår eller infekterade sår, magsjuka, urinvägsinfektion.

Simkläder
I simhallen används simkläder som är kroppsformade och gjorda av syntetiska material. I simhallen får man använda en eller tvådelad baddräk eller badbyxor.

Hygien
Hela kroppen tvättas utan simkläder med tvål innan bad och bastubad, även håret. Smink och hårprodukter bör även tvättas bort innan man går i bassängen. Längre hår sättas upp i hästsvans. Vill man inte väta håret rekommenderas kunderna att använda badmössa. Färga håret eller klippa håret, rakning av kroppshår, nagel och fotvård och annat liknande är inte tillåtet i våra utrymmen.

Bastubad
Simkläderna lämnas utanför bastun. Vid bastubad används alltid sittunderlag. Sittunderlag (gratis) finns vid simhallens kassa så kom ihåg att ta med dig ett underlag i samband med entréavgiften. Om du vill kan du sitta med en handduk runt dig i bastun.

Åldersgräns, simkunnighet och barnens säkerhet
För att ett barn skall få bada utan vuxens sällskap krävs att man har fyllt 10 år och kan simma 25 m. Simövervakaren har rätt att testa simkunskapen.

Föräldrar/ansvarsperson vänligen ta i beaktande följande punkter vid simhallsbesök:

  • Föräldrar/ansvarsperson ansvarar för sina barns säkerhet under hela simhallsbesök. Max 3 osimkunniga barn per vuxen.
  • Barn som inte kan simma får under inga omständigheter lämnas utan vuxens tillsyns eller lämnas ensamt i någon av bassängerna eller bastun.
  • Icke simkunnig över 10 år behöver komma i sällskap av simkunnig myndig person (18+) och följer samma principer som punkterna ovan.

Simhallen är inte ersättningsskyldig ifall ert besök störs eller förkortas av tekniska fel, väderfenomen, hygieniska orsaker eller säkerhetsskäl. Simhallens personal har rätt och skyldighet att ingripa vid hygienbrytande aktiviteter och vid misskötsel av hygienen.
Att inte följa ordningsreglerna, samt övervakarens anvisningar, ger personalen rätt att avsluta ert besök utan kompensation. Personalen kan neka inträde ifall kunden ifråga beter sig olämpligt eller har tidigare gjort så.

 

Simhallens trivselregler för bassängerna

Stora bassängen
På bana 1 och 2 i stora bassängen för man hoppa och leka enligt anvisningar. Vid lek och hopp ska man ta hänsyn till andra som använder bassängen. Bana 3 och 4 är reserverade för motionssimning.

Terapibassängen
Terapibassängen är för dem som föredrar att ta det lugnt i en varmare miljö. Allt hoppande från kanterna är förbjudet i denna bassäng. Terapibassängen nyttjas som rehabiliteringsbassäng och många föreningar ordnar vattengymnastik för grupper i olika åldrar. Bassängen är fri att använda då kurs inte pågår. Vid kursuppehåll är terapibassängen mer tillgänglig (bl.annat under skollov).

Lilla bassängen
För de allra yngsta simhallsbesökarna och deras föräldrar/ansvarsperson. I lilla bassängen hittas elefanten som är en rutschbana för dem mellan 0-9 år. Var uppmärksam över att mindre barn kan behövas hållas i eller stödas då de åker i rutschbanan.