Ansökan om understöd riktade till sektionen för välfärd och integration

Pengar, euro

Stadsstyrelsens sektion för välfärd och integration beviljar årligen understöd för sådana ansökningar som har som målsättning att främja hälsa, välfärd eller integration i Närpes. Ansökan är öppen till och med 7.3 2024.

Ansökan om understöd ska ha en uttalad koppling till främjande av hälsa, välfärd eller integration i Närpes. Understöd beviljas i huvudsak som projektbidrag åt organisationer och sammanslutningar. Understöd beviljas inte för privatpersoner eller för inköp av inventarier. Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt och inte heller för facklig eller partipolitisk verksamhet.

I ansökan ska tydligt beskrivas ansökt belopp samt målgrupper och nyttor med ifrågavarande projekt. Syfte, målsättningar och vad projektet konkret ska åstadkomma ska framgå av en projektplan i ansökan. Sektionen för välfärd och integration prioriterar sådana ansökningar som avser förhöja välmående för åldringar samt sådana ansökningar som avser stärka integrationen i lokalsamhället. 

Beslut om tilldelning av medel delges via e-post till vederbörande efter att sektionens beslut har vunnit laga kraft. Sektionen kan vid behov följa upp hur beviljade medel har använts genom att begära redovisning från projekt.

Ansökningar sker endast via ifyllt och inlämnat elektroniskt ansökningsformulär.

Förfrågningar och mer information om ansökningsprocessen ges av förvaltningsdirektör Björn Häggblom: bjorn.haggblom@narpes.fi eller (0)6 22 49111.

Ansökningsformulär