Åk 1-6

Närpes stad har sju stycken åk 1-6 skolor.

Mera information om skolorna får vårdnadshavarna genom att logga in på Wilma.

 

Mosebacke skola

Skolgränden 9 D
64230 Närpes st
tel. 040-1600651
Rektor Staffan Holmberg
tel. 050-4099356
e-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Pjelax skola

Pjelaxvägen 1
64250 Pjelax
tel. 040-1600679
Rektor Mona-Lisa Göthelid
tel. 040-1600654
e-post: fornamn.efternamn@narpes.fi
 

Pörtom skola

Centrumgränden 2 B
66270 Pörtom
tel. 040-1600656
Rektor Conny Vikars
tel. 040-1600935
e-post: fornamn.efternamn@narpes.fi
 

Stenbackens skola

Pitvägen 9
64200 Närpes
tel. 040-1600702
Rektor Jens Hagback
tel. 050-5507947
e-post: fornamn.efternamn@narpes.fi
 

Västra Närpes skola

Norrnäsvägen 34
64530 Norrnäs
tel. 040-1600658
Rektor Sofia Kullberg
tel. 050-4440774
e-post: fornamn.efternamn@narpes.fi
 

Yttermark skola

Uljensvägen 2
64220 Yttermark
tel. 040-1600660
Rektor Mikael Bernas
tel. 050-4440765
e-post: fornamn.efternamn@narpes.fi
 

Övermark skola

Vasavägen 1647
64610 Övermark
tel. 040-1600662
Tf. rektor Britt-Marie Enlund
tel. 050-4403265
e-post: fornamn.efternamn@narpes.fi