Trollebo daghem

Adress:

Daghemsvägen 4
64200 Närpes

Daghemsföreståndare:
Annika Eklund 040-1600642

Pedagogisk ledare:

Emma Häggblom 040-6297695

Tel.

040-1600749 Igelkottarna (avd.0-3 år)

040-1600954 Hararna (avd.0-3 år)

040-1600955 Björnarna (avd. 3-4 år)

040-1600755 Älgarna (avd. 5 år)