Pjelax daghem

Adress:

Bäcklidvägen 25
64250 Pjelax

Daghemsföreståndare:
Annika Eklund 040-1600642

Pedagogisk ledare:

Emma Häggblom 040-6297695

 

Tel:
040-8395730

Nyckelpigorna (avd. 0-3 år)

Fjärilarna (avd.3-5 år)