Övermark bibliotek

Information och öppethållningstider för biblioteken finns på den österbottniska bilbioteksportalen Fredrika

Adress:

Vasavägen 1599
64610 Övermark
Tfn 040-1600609
overmark.bibliotek@narpes.fi