Priser

Pris per gång
Vuxna (från 16 år) : 5.50€
Barn (6-15 år) : 3,50€
Barn under 6 år : Gratis
Studerande : 4.00€
Pensionärer : 4.00€
Beväringar : 4.00€

Seriebiljett 10 ggr
Vuxna : 45.00 €
Barn : 25.00 €
Studerande,beväringar och pensionärer : 30.00 €

Seriebiljett 25 ggr
Vuxna : 95.00 €
Barn : 55.00 €
Studerande,beväringar och pensionärer : 65.00 €

Seriebiljett 50 ggr
Vuxna : 165.00 €
Barn : 100.00 €
Studerande,beväringar och pensionärer : 110.00 €
Ett simhallsbesök varar högst 2 h.

Hyror
Simdräkt eller handduk : 1,50 €/st
Aquajoggingbälte : 1,00 €

Vänkorts-verksamhet
Med vänskapskortet får en vän till personer med intellektuell funktionsnedsättning eller deras stödperson avgiftsfritt komma in i simhallen.  Läs mer: www.ystavankortti.fi

Kaikukortet
Med Kaikukortet kan du skaffa avgiftsfria inträdesbiljetter till simhallen. Syftet med Kaikukortet är att förbättra möjligheterna för unga, vuxna och familjer i en tuff ekonomisk situation att delta i kulturlivet och idka konst. Läs mer: https://www.narpes.fi/kultur-fritid-och-unga/kultur/kaikukortet/


Hos oss kan du använda följande motionsförmåner :
Smartum, Tyky och e-Passi

Motionsförmånerna kan användas endast för betalande för simbiljett för vuxna. Sedlarna byts inte till pengar och man har inte möjlighet att få tillbaka pengar. Man kan använda flera sedlar på en gång. Har man inte sedlar/motionsförmåner som täcker hela summan kan kunden betala summan som saknas med pengar/kort.