Priser

Pris per gång
Vuxna (från 16 år) : 5.50€
Barn (6-15 år) : 3,50€
Barn under 6 år : Gratis
Studerande : 4.00€
Pensionärer : 4.00€
Beväringar : 4.00€

Seriebiljett 10 ggr
Vuxna : 45.00 €
Barn : 25.00 €
Studerande,beväringar och pensionärer : 30.00 €

Seriebiljett 25 ggr
Vuxna : 95.00 €
Barn : 55.00 €
Studerande,beväringar och pensionärer : 65.00 €

Seriebiljett 50 ggr
Vuxna : 165.00 €
Barn : 100.00 €
Studerande,beväringar och pensionärer : 110.00 €
Ett simhallsbesök varar högst 2 h.

Hyror
Simdräkt eller handduk : 1,50 €/st
Aquajoggingbälte : 1,00 €

Handikappade personer som har personlig assistent betalar endast en inträdesavgift. Assistenten medföljer gratis.
I vänskapskortsverksamheten betalar personen med utvecklingsstörning alltid sina egna kostnader.
Kom ihåg att Vänskapskortets användningsfördel gäller vem som helst medhjälpare/vän/syskon/förälder/far- eller morförälder/kompis till den person som har utvecklingsstörning.

Hos oss kan du använda följande motionsförmåner :
Smartumsedlar och smartumkort
Tykysedlar och Tyky-online samt e-Passi.
Motionsförmånerna kan användas endast för betalande för simbiljett för vuxna. Sedlarna byts inte till pengar och man har inte möjlighet att få tillbaka pengar. Man kan använda flera sedlar på en gång. Har man inte sedlar/motionsförmåner som täcker hela summan kan kunden betala summan som saknas med pengar/kort.