Töjby daghem

Manntåget 12
66295 Töjby

Daghemsföreståndare: Emma Vesterlund 040-1600712

Tel:
040-8462066 Smultronet (avd.0-3 år)
040-8359079  Blåbäret (avd. 3-4 år)

040-1600716 Lingonet (avd 4-5 år) Blaxnäsvägen 5 66295 Töjby