Aktuellt från lantbrukskansliet v.24

Hej!

Ännu är 30 – 40 % av stödansökningarna på vårt område oinlämnade. Vi önskar att de flesta lämnar in sin ansökan före helgen! Annars kan det bli svårt för oss att hinna gå igenom ansökningarna under nästa vecka, sista inlämningsdag är tisdagen 18.6.

Plock av olika tips gällande stödansökan:

– Kontrollera att skiftenas besittning har uppgivits rätt, om skiftena är i egen ägo eller arrenderade. Var också noggranna med att uppge om ni har skriftligt eller muntligt arrendekontrakt.
– Kom ihåg att ansöka om stödet Växttäcke vintertid, inom Stöd för miljösystem.
– Ifall du kryssat i Fånggrödor på nåt skifte, kom ihåg att även kryssa i åtgärden Fånggrödor under Miljöersättning – Miljöförbindelse
– Då ni kopierar fjolårets uppgifter till stödansökan så följer även tilläggsuppgifterna med, kom ihåg att radera tilläggsuppgifterna ifall de inte stämmer för detta år.
– Läs anmärkningarna i Vipu-rådgivaren NOGGRANNT och ändra vid behov!
– I sammandraget av stödansökan står det för skiftenas del ”Nej” gällande miljöförbindelse, denna information är felaktig och behöver inte åtgärdas i detta skede ifall ni ändå har ansökt om miljöersättning/miljöförbindelse.

De sista stöden för år 2023 betalas ut fr.o.m. den 20.6.2024 https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/utbetalningstidtabell/


Hälsn. Lantbrukskansliet
Våra kontaktuppgifter med mera finns på: landsbygdsservice