News

Information gällande Corona

22.04.2020

Ensamföretagare kan beviljas stöd för att stabilisera verksamheten till följd av COVID-19-epidemin. 

22.04.2020

Från och med 20.4 öppnas en egen mottagning för patienter med förkylnings- eller luftvägssymptom.

04.04.2020

Från och med 6.4 kommer alla patienter med övre luftvägsinfektion eller andra symptom passande på Covid-19 smitta att hänvisas till akutens norra ingång.

04.04.2020

På grund av läget med Coronaviruset, så kan läget för veterinärvården ändras enligt följande.

04.04.2020

Till följd av rådande coronaläge och enligt givna rekommendationer kommer verksamheten vid  Närpes hvc att ändras de kommande veckorna.

04.04.2020

Besök i stadshuset i Närpes sker från och med måndagen den 23.3 via tidsbokning.

04.04.2020

Det är även förbjudet med utomstående besök på hälsovårdscentralen, vårdinrättningar och hvc-sjukhuset. 

04.04.2020

Stadens bibliotek, bokbuss och simhall stängs för allmänheten från och med tisdag 17.3.2020. Också skolornas bokningsbara gymnastiksalar stängs för allmänheten. 

03.04.2020

Den smittsamma sjukdomen Covid-19, som orsakas av ett coronavirus, sprids allt mer även i Finland.

Övrigt aktuellt

20.05.2020

Enligt §§ 19 och 27 i MBF finns till allmänt påseende förslag till ändring av detaljplan för kvarteren 34 och 35 i Övermark. Planen finns till påseende 21.5-3.6.2020.

13.05.2020

Önskemål om höstterminens och hela läsåret 2020-2021 tider i gymnastiksalarna på Mosebacken (simhallen,gymnasiet och lågstadiet) kan sökas 1-31.5.2020.

En bild med kor på en äng framför en bondstuga
06.05.2020

Enligt §§ 19 och 27 i MBF finns till allmänt påseende förslag till ändring av detaljplan för kvarter 210 i Klaresund (Saga och Klara). Planen finns till påseende 6.5-4.6.2020.

14.04.2020

Motionskampanjen I Form för livet ordnas under tiden 13.4 - 16.8.2020.