10.06.2019

Vi vill förbättra på möjligheterna att utöva hälsofrämjande motion samt anpassad motion för att uppnå aktiva levnadsvanor, för personer med funktionsnedsättning, funktionsvariation och långtidssjuk

10.06.2019

Strategins avsikt är att skapa samsyn om kommunens viktigaste målsättningar. Den utgör grunden för de beslut som fattas och de åtgärder som vidtas.

10.06.2019

Den gemensamma ledningsgruppen för en utredning av en kommunsammanslagning mellan Kaskö och Närpes städer har sammanträtt 15 gånger.

10.06.2019

Simbassängen vid Pörtom lågstadieskola hålls öppen för allmänheten 10.6 - 9.8 måndagar - fredagar kl. 11.3

05.06.2019

Plan för tryggt och hållbart resande

04.06.2019

Utkast till detaljplaneändring för Högback södra industriområde finns till påseende.

04.06.2019

Läkare

  • Receptförnyelser och telefontider som vanligt.

Akutmottagning

29.05.2019

Ett säkert vårtecken är då motionärer börjar springa till postlådor runt om i staden. Det betyder att  motionskampanjen I Form För Livet inletts.