Startsidans bildspel

  • Människor på klippor
  • Närpes centrum
  • Vindmöllor
  • Flygbild över Nämpnäs skärgård

News

Övrigt aktuellt

10.05.2022
Kontaktuppgifter till social- och hälsovårdstjänster i Österbotten fr.o.m. 1.1.2022
07.06.2022
Simbassängen i Pörtom hålls öppen för allmänheten 13.6 - 14.8 måndagar - fredagar kl. 11.30 - 19.00...
Fimlab
01.06.2022
Tidsbokningar till laboratorieundersökningar i Närpes görs fr.o.m 2.5.2022 i Fimlabs Vihta-...
Grundvatten
16.05.2022
Mer information fås genom att mejla upphandling@narpes.fi