Startsidans bildspel

  • Människor på klippor
  • Närpes centrum
  • Vindmöllor
  • Flygbild över Nämpnäs skärgård

News

Information gällande Corona

22.04.2022
Antalet smittfall i Österbotten och Närpes är fortfarande högt, men har under flera veckor följt en...

Övrigt aktuellt

10.05.2022
Kontaktuppgifter till social- och hälsovårdstjänster i Österbotten fr.o.m. 1.1.2022
Grundvatten
16.05.2022
Mer information fås genom att mejla upphandling@narpes.fi
16.05.2022
Nu kan ni reservera tomt på Kåtnäs norra bostadsområde. 2 st tomter (radhus och parhustomt)...
Fimlab
12.05.2022
Tidsbokningar till laboratorieundersökningar i Närpes görs fr.o.m 2.5.2022 i Fimlabs Vihta-...
Revision
05.05.2022
Närpes stad begär anbud på revisionstjänster 2022-2024 för Närpes stad samt Närpes stads...
29.04.2022
Höstterminens tider i gymnastiksalarna på Mosebacken (simhallen,gymnasiet och lågstadiet) samt...
25.04.2022
Mer information finns i Tarjouspalvelus leverantörsportal: https://tarjouspalvelu.fi/tarjouspyynnot...
Diskussion
01.04.2022
Kalax/Tjärlax, Tjärlax byagård 6.4 kl. 18.00 Töjby, Töjby uf lokal 20.4 kl. 18.00 Norrnäs, Norrnäs...
21.03.2022
Närpes stad meddelar att den som flyr från kriget i Ukraina pga. Rysslands attack har möjlighet att...