19.08.2019

Känner du en ungdom i åldern 14 - 25 år som är värd titeln årets ungdom? Någon som gjort något bra i vardagen eller representerat Närpes på ett fint sätt?

13.08.2019

Ett säkert vårtecken är då motionärer börjar springa till postlådor runt om i staden. Det betyder att  motionskampanjen I Form För Livet inletts.

 

08.08.2019

Töjby, Pörtom och Övermark hälsostation ändrar telefontid och telefonnummer.
Från och med 19.8.2019 kommer telefontiden för hälsostationerna att vara måndag, torsdag och fredag kl.8 - 9

10.06.2019

Vi vill förbättra på möjligheterna att utöva hälsofrämjande motion samt anpassad motion för att uppnå aktiva levnadsvanor, för personer med funktionsnedsättning, funktionsvariation och långtidssjuk

10.06.2019

Strategins avsikt är att skapa samsyn om kommunens viktigaste målsättningar. Den utgör grunden för de beslut som fattas och de åtgärder som vidtas.

10.06.2019

Den gemensamma ledningsgruppen för en utredning av en kommunsammanslagning mellan Kaskö och Närpes städer har sammanträtt 15 gånger.

05.06.2019

Plan för tryggt och hållbart resande