Svenska Kvinnoförbundet i Närpes rf är en lokalavdelning under Svenska Kvinnoförbundet. Vi verkar inom ramen för Kvinnoförbundet och Svenska folkpartiet för att aktivera och engagera invånarna i Närpes med omnejd i politiska- och i samhällsfrågor. Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling är viktiga värden i vår verksamhet och ska genomsyra alla samhällsområden och det politiska beslutsfattandet. Föreningen fungerar som kontaktlänk mellan beslutsfattare, förtroendevalda och föreningens medlemmar. Vi arbetar i olika beslutandeorgan för att åtgärder vidtas för att jämställdhet, jämlikhet och likabehandling beaktas och förverkligas i vår stad. Vi ordnar olika event för att informera och lyfta fram olika
för oss angelägna teman. Vi deltar i valkampanjer vid olika politiska val och stöder våra medlemmar som kandiderar.
Mera info om oss hittar du på vår hemsida. För aktuell info följ oss på facebook och instagram !
Välkommen med i vår förening och i vår verksamhet!