Närpes stad inleder deltagande budgetering – ge ditt förslag

Deltagande budgetering

Närpes stad inleder sin första deltagande budgetering. Verksamhetsformen ger dig som invånare i Närpes möjlighet att direkt påverka hur de särskilt reserverade budgetmedlen om 10 000 euro ska användas.
Genom att fylla i ett elektroniskt formulär kan du lämna in ditt förslag på hur du vill att pengarna ska användas.

Kriterier

Förslagen som lämnas in ska uppfylla följande kriterier. Förslaget ska:

  1. Kunna genomföras med det anslag om 10 000 euro som finns för deltagande budgetering.
  2. Öka invånarnas välmående och trivsel.
  3. Kunna genomföras i staden.
  4. Ha ett icke-vinstdrivande allmännyttigt syfte.
  5. Inte medföra några övriga kostnader eller väsentliga nya driftskostnader för Närpes stad.

Processen

Skede 1
Stadens invånare kan lämna in förslag via ett elektroniskt formulär senast torsdagen den 25.4.2024. Förslagen gås igenom av en sakkunnig arbetsgrupp som granskar att kriterierna uppfylls och att förslagen kan uppfyllas inom kostnadsramen.
Skede 2
På basen av sakkunniggruppens arbete väljs ett antal huvudkandidater ut. Dessa förslag presenteras för allmänheten som får möjlighet att rösta på sitt favoritförslag. Omröstningen sker på stadens webbplats.
Skede 3
Det eller de förslag som får flest röster tilldelas medel om 10 000 euro för förverkligande.

Deltagande budgetering är en verksamhetsform där invånarna deltar direkt i beslutsprocessen. I detta fall genom att påverka hur en summa pengar ska användas. Målsättningen är att öka kommuninnevånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan.

Deltagande budgetering

Dra filer hit eller
Godkända filtyper: doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, xls, xlsx, ppt, pptx, Max filstorlek: 10 MB.