Närpiön kaupunki aloittaa osallistuvan budjetoinnin – anna oma ehdotuksesi

Närpiön kaupunki käynnistää ensimmäisen osallistuvan budjetointinsa. Toimintatapa antaa kuntalaisille mahdollisuuden päättää miten erityisesti tähän tarkoitukseen varattu 10 000 euron määräraha käytetään.
Voit jättää oman ehdotuksesi verkkolomakkeella.

Kriteerit

Ehdotuksen on täytettävä seuraavat kriteerit.

  1. Ehdotus on voitava toteuttaa osallistuvaa budjetointia varten varatulla 10 000 euron määrärahalla.
  2. Ehdotuksen on lisättävä asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä.
  3. Ehdotus on voitava toteuttaa kunnan alueella.
  4. Ehdotuksella on oltava voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen tarkoitus.
  5. Ehdotus ei saa aiheuttaa muita kuluja tai huomattavia uusia toimintakuluja Närpiön kaupungille.

Prosessi

Vaihe 1
Kaupungin asukkaat voivat jättää ehdotuksiaan verkkolomakkeen kautta torstaihin 25. huhtikuuta 2024 asti. Ehdotukset käy läpi asiantuntijatyöryhmä, joka selvittää, täyttyvätkö kriteerit ja voidaanko idea toteuttaa kustannuskehyksen puitteissa.
Vaihe 2
Asiantuntijaryhmän tulosten perusteella valitaan jatkoon joukko ehdotuksia. Nämä esitellään asukkaille, jotka saavat mahdollisuuden äänestää omaa suosikkiaan. Äänestys tapahtuu kaupungin verkkosivuilla.
Vaihe 3
Eniten ääniä saavan idean/saavien ideoiden toteuttamiseen myönnetään 10 000 euron määräraha.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat osallistuvat suoraan päätöksentekoprosessiin.Tässä se tapahtuu vaikuttamalla siihen, miten tietty rahasumma käytetään. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.