Hembygdsmuseet består huvudsakligen av tre byggnader som flyttats till området: Småttgården med vackra allmoge interiörer, Ahlholma gård där en speciell samling av glas från Berga glasbruk visas och Viktor Dalbos ateljé och konst. Även fornminnen kan utforskas i närheten av museet. Avsluta besöket med en kopp kaffe och dopp i museets stämningsfulla café.

Address: Riksåttan 4720, Pörtom
harry.hed@gmail.com kan man också kontakta
Museet har öppet 1.7-31.7.Övriga tider enligt överenskommelse, tfn 0505416092.
Allsång på museiområdet .Konstutställning i Soldattorpet under juli månad kl 12-17.
Sommarmarknaden vanligtvis andra söndagen i juli, hela byns och andra föreningarnas samarbete.
Motorcyklister besöker på området. Och andra eventuella evenemang, fest eller besök.

Talkoarbete att arrangera evenemanger, utveckla verksamhet och området, underhålla byggnader, ta mot föremåls och andra donationer och katalogisera dom, hembygdsinventering.