Närpes OK bedriver aktivt tränings- och tävlingsverksamhet för orientering året runt.
Sommartid arrangerar vi motionsorientering varje vecka, där man kan delta med eller utan tidtagning.
På våren ordnas juniororientering och vid behov skolning för vuxna.
Föreningen välkomnar intresserade i alla åldrar, där medlemmar även får ta del av andra förmåner.
Bekanta er mer med verksamheten via Närpes OK´s hemsida.