Närpes konstklubb håller årligen verksamhet för sina medlemmar i form av gemensamma utställningar, konstresor, temadagar samt olika inspirerande träffar. Klubben har god kontakt med andra konstklubbar, projektarbete och inspiratörer. Vi erbjuder olika återkommande måleri stunder även för icke medlemmar och till alla åldersgrupper. Konstklubben har två medlems utställningar per år i Närpes konsthall i Mitt i Stan huset i centrala Närpes. Vi utser årligen Årets Närpes konstnär som håller sin utställning på hösten. Klubbens medlemsantal 2023 är 107 .