Hembygdsföreningen museeområde finns huvudsakligen i Öjskogsparken i Claresund, Kyrkvägen 23. Området är uppbyggt som ett litet byasamhälle på 1800-talet. Till muséerna hör bondgården Bengtsgården med gårdsbyggnader, ett unikt apoteksmuseum, en lanthandel, en skolstuga, ett växthusmuseum, smedja, väderkvarn, utställning om den unika Närpesdialekten m.m. Det senaste tillskottet är Stella Polaris-museet som bjuder på information om operation Stella Polaris och fortsättningskrigets/andra världskriget signalspaning med utställning av militär radioutrustning från den tiden.
På närliggande kyrkbacken finns även ett stort lantbruksmuseum inrättat i Närpes gamla spannmålslånemagasin.
Närpes hembygdsförening förvaltar hembygdshistoria och sprider kunskap om och levandegör vårt lokala kulturarv genom utställningar, guidningar, multimedia och olika evenemang som tidsresor, temadagar m.m. Föreningen jobbar fortlöpande med att utveckla denna verksamhet.
Föreningen förvaltar också ett omfattande fotoarkiv inklusive Ivar Bengts samling om ca 20 000 glasplåtar och Närpes Tidnings/Syd-Österbottens äldre bildarkiv.