Anmälan till fritidsavdelningens föreningsträff 16.11