Aktuellt från lantbrukskansliet v. 26

Hej!
Så var sommaren här! Vi vill informera om en del saker
som kan vara bra att veta inför de kommande
månaderna:
LANTBRUKSKANSLIERNA I SEMESTERTIDER:
Lantbrukskanslierna har mindre bemanning 4-29.7.
Personal som är på semester har sin telefon
vidarekopplad till Närpes-kansliet där personal finns på
plats nästan varje dag. Eftersom vi även
gör kontrollbesök gällande flyghavre i juli-augusti så är
vi inte alltid på plats på kontoret, det är alltid bra att slå
en signal före besök! Vi svarar också på e-post som
skickas till lantbruk@narpes.fi, alla våra kontaktuppgifter
hittar du här.

 • om du behöver göra korrigeringar i stödansökan, t.ex.
  meddela om dikesvallar eller annan gröda som blev
  sådd, så är det bara att meddela det så snabbt som
  möjligt. Ändringen ska anmälas skriftligen fritt formulerat
  (gärna per mejl till lantbruk@narpes.fi). Du kan ringa och
  diskutera ändringen med oss före! Om grödan ändras
  bara på en del av skiftet så behöver vi också få en karta
  över placeringen av. t.ex. dikesvallen.
  Har en del av skiftets gröda blivit väldigt lidande p.g.a.
  vädret? Man behöver inte så om en gröda eller annullera
  stöden för den arealen, om man har odlat enligt normal
  god jordbrukarsed men växtligheten har förstörts av
  exceptionella omständigheter. Ogräs tar dock lätt
  överhand på sådana ställen och den situationen måste
  hanteras på något sätt, t.ex. genom slåtter. Här finns
  ytterligare anvisningar om olika
  situationer: Förpliktelserna som rör sådd, ändring av
  anmäld gröda och annullering av jordbruksstöd i
  exceptionella situationer
 • skadar svanar, tranor, vitkindade gäss eller hjortdjur
  dina odlingar? Om du vill söka ersättning för det är det
  viktigt att dokumentera skadorna och deras
  omfattning (ta bilder) och förebygga skadorna genom att
  lägga upp fågelskrämmor eller skrämma fåglarna på
  andra vis. Meddela lantbrukskansliet om skadan innan
  skördandet/tröskningen så att vi hinner komma och
  värdera skadan.
  GIPSBEHANDLING till dina åkrar?
  NTM-centralens KIPSI-projekt har utvidgats och täcker hela Finlands kustområde!
  Ansökan om gipsbehandling samt -rådgivning öppnades den 7.6.2022 och det kan
  vara säkrast att göra ansökan redan nu i juni (senast 30.6) om man vill vara med
  bland de första i projektet. Gipsspridningen samt gipsrådgivningen är både gratis och
  skattefritt samt påverkar inte jordbruksstödet på något sätt. Via denna länk kan du på
  kartan se om just dina åkrar är lämpade för gipsspridning (märkta med gult): Karta
  över skiften lämpliga för gips
  På följande skiften sprids inte gips i samband med detta projekt:
 • Åkrar med ekoavtal
 • Natura områden
 • Grundvattenområden
 • Runt hushållsvattenbrunnar på åker lämnas 30-100 meter brett obehandlat område
 • Avrinningsområden till Insjöar som är större än 1 ha, där vattnet hålls kvar i över 10
  dygn
 • Skiften med bioenergiproduktion (skiften med gipsspridning får användas endast till
  matproduktion)
 • Dåligt eller relativt dåligt magnesium- eller kaliumtillstånd på åker
  Mera information och svar på vanliga frågor finns här: https://www.elykeskus.fi/web/kipsinlevitys/etusivu Ansökan görs genom att logga in med bankkoder
  här: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut Vid frågor, kontakta specialsakkunnig
  Mats Willner (tvåspråkig) på tel. 0295 022 138 i Egentliga Finlands NTM-central som
  är kontaktpersonen för Österbotten.
  KRISSTÖDEN
  Bland annat växthus, svin- och fjäderfägårdarna och de som lagrar
  trädgårdsprodukter på AB-området, alltså i SÖDRA Finland, kan i augusti ansöka om
  ett extraordinärt anpassningsstöd. Här på vårt område, C-området, kommer krisstöd
  dock att betalas ut som en del av nordliga stödet som redan har sökts. Därmed krävs
  inga åtgärder i detta skede för växthus och svin- och fjäderfägårdar gårdar på vårt
  område, vi återkommer med information när vi vet mera.

Landsbygdsförvaltningen önskar alla en bra sommar!


Mvh | Yst. terv.
Närpes stad, landsbygdsförvaltning
(samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö)
Närpiön kaupunki, maaseutuhallinto
(yhteistoiminta-alue Närpiö, Kristiinankaupunki, Maalahti, Korsnäs, Kaskinen)