Trafiken på Mosebacke skolområde ändras från 7.11.

Trafikskyltar om vägarbete

På grund av anläggningsarbeten på parkeringen öster om Mosebacke skolområde ändras trafiken enligt följande:

  • Infarten från Ängskullsvägen stängs för trafik
  • Finbyvägen öppnas för besökare och personal till hälsohuset. Finbyvägen är även tillgänglig för elevtransporter samt för passage till Mosedals idrottsområde
  • Högstadiets personalparkering är placerad vid Finby daghem, infarten sker från Nordvägen
  • Lågstadiets- och gymnasiets personalparkering är placerad vid simhallens bil- och bussparkering
  • Övriga skoltransporter som tidigare

All vistelse eller passage via byggnadsområdet är förbjudet. Ändringen träder ikraft 7.11.2022
Tilläggsuppgifter ger skolområdets rektorer.