02.09.2019

Bidrag ur Närpes stads idrottsfond för utbildning av tränare och ledare kan ansökas av i staden registrerade idrottsföreningar senast den 30 oktober 2019.

08.08.2019

Töjby, Pörtom och Övermark hälsostation ändrar telefontid och telefonnummer.
Från och med 19.8.2019 kommer telefontiden för hälsostationerna att vara måndag, torsdag och fredag kl.8 - 9