Startsidans bildspel

  • Människor på klippor
  • Närpes centrum
  • Vindmöllor
  • Flygbild över Nämpnäs skärgård

News

Information gällande Corona

22.04.2022
Antalet smittfall i Österbotten och Närpes är fortfarande högt, men har under flera veckor följt en...

Övrigt aktuellt

10.05.2022
Kontaktuppgifter till social- och hälsovårdstjänster i Österbotten fr.o.m. 1.1.2022
22.06.2022
Både telefonväxeln och dörrarna till avdelningarna är stängda. Huvudbiblioteket har normal...
07.06.2022
Simbassängen i Pörtom hålls öppen för allmänheten 13.6 - 14.8 måndagar - fredagar kl. 11.30 - 19.00...
Fimlab
01.06.2022
Tidsbokningar till laboratorieundersökningar i Närpes görs fr.o.m 2.5.2022 i Fimlabs Vihta-...
Grundvatten
16.05.2022
Mer information fås genom att mejla upphandling@narpes.fi