News

Information gällande Corona

04.04.2020

Från och med 6.4 kommer alla patienter med övre luftvägsinfektion eller andra symptom passande på Covid-19 smitta att hänvisas till akutens norra ingång.

04.04.2020

På grund av läget med Coronaviruset, så kan läget för veterinärvården ändras enligt följande.

04.04.2020

Till följd av rådande coronaläge och enligt givna rekommendationer kommer verksamheten vid  Närpes hvc att ändras de kommande veckorna.

04.04.2020

Besök i stadshuset i Närpes sker från och med måndagen den 23.3 via tidsbokning.

04.04.2020

Det är även förbjudet med utomstående besök på hälsovårdscentralen, vårdinrättningar och hvc-sjukhuset. 

04.04.2020

Stadens bibliotek, bokbuss och simhall stängs för allmänheten från och med tisdag 17.3.2020. Också skolornas bokningsbara gymnastiksalar stängs för allmänheten. 

04.04.2020

Information till vårdnadshavarna till elever inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning samt barn i småbarnspedagogik:

03.04.2020

Den smittsamma sjukdomen Covid-19, som orsakas av ett coronavirus, sprids allt mer även i Finland.

Övrigt aktuellt

06.04.2020

Verksamhet i minskad omfattning vid hälsostationerna i Pörtom, Töjby och Övermark under tiden 6.4 – 19.4.2020 (vecka 15 - 16).

01.04.2020

Verksamhetsbidrag är ämnat för föreningar som verkar inom Närpes och ordnar aktivitet för kommunens invånare. Verksamhetsbidraget stöder föreningens verksamhet.

30.03.2020

Enligt § 63 i NBL och 30 § i MBF meddelas att under tiden 30.3 -13.4.2020 finns PDB och utkast till ändring av detaljplan för kvarter 34 och 35 i Övermark.

30.03.2020

Närpes stad hyr ut fiskhanteringshallen i Öskata fiskehamn i Nämpnäs by. I hallen finns fiskhanteringsutrymme, kylrum, islager och sociala utrymmen. Totala våningsytan är 229 m2.

11.03.2020

Som en del av den nationella koordineringen av digitalt stöd, som förverkligas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och finansieras av finansministeriet görs den första nationella