12.11.2019

Ett planerat driftavbrott kommer att ske på alla internetförbindelser 12.11 mellan kl. 17 och 18.
Orsaken är ett akut byte av central utrustning. 

11.11.2019

Enligt 27 § i markanvändnings- och byggförordningen meddelas att under tiden 11.11-10.12.2019 finns till påseende förslag till ändring av detaljplan för del av Högback Södra industriområde.

11.11.2019

Följande grupper har rätt till avgiftsfri influensavaccinering:

•    Alla som fyllt 65 år

07.11.2019

Det öppnades en namntävling  till att hitta ett passande namn för Närpes servicecenters nya lunchrestaurang i slutet av sommaren.

05.11.2019

Vård och omsorgsnämnden i Närpes upphandlar servicetrafik inom Närpes stad för åren 2020-2021: