13.09.2019

Stipendium ur Johanna Tiililäs fond för ungdomsarbete kan sökas hos Fritidsnämnden i Närpes senast den 30 september 2019.

12.09.2019

Vi vill förbättra på möjligheterna att utöva hälsofrämjande motion samt anpassad motion för att uppnå aktiva levnadsvanor, för personer med funktionsnedsättning, funktionsvariation och långtidssjuk

05.09.2019

Närpes servicecenters nya lunchrestaurang har öppnats och vi vill därför ge restaurangen ett passande namn. 

02.09.2019

Bidrag ur Närpes stads idrottsfond för utbildning av tränare och ledare kan ansökas av i staden registrerade idrottsföreningar senast den 30 oktober 2019.

08.08.2019

Töjby, Pörtom och Övermark hälsostation ändrar telefontid och telefonnummer.
Från och med 19.8.2019 kommer telefontiden för hälsostationerna att vara måndag, torsdag och fredag kl.8 - 9