28.06.2019

Stadshuset är semesterstängt under tiden 8.7-2.8.2019. Både telefonväxeln och dörrarna till avdelningarna är stängda.

27.06.2019

Läkare

  • Receptförnyelser och telefontider som vanligt.

Akutmottagning

05.07.2019

Närpes servicecenters nya lunchrestaurang har öppnats och vi vill därför ge restaurangen ett passande namn. Restaurangen kommer så småningom att fungera både som lunchrestaurang och cafeteria.

28.06.2019

Känner du en ungdom i åldern 14 - 25 år som är värd titeln årets ungdom? Någon som gjort något bra i vardagen eller representerat Närpes på ett fint sätt?

10.06.2019

Vi vill förbättra på möjligheterna att utöva hälsofrämjande motion samt anpassad motion för att uppnå aktiva levnadsvanor, för personer med funktionsnedsättning, funktionsvariation och långtidssjuk

10.06.2019

Strategins avsikt är att skapa samsyn om kommunens viktigaste målsättningar. Den utgör grunden för de beslut som fattas och de åtgärder som vidtas.

10.06.2019

Den gemensamma ledningsgruppen för en utredning av en kommunsammanslagning mellan Kaskö och Närpes städer har sammanträtt 15 gånger.

10.06.2019

Simbassängen vid Pörtom lågstadieskola hålls öppen för allmänheten 10.6 - 9.8 måndagar - fredagar kl. 11.3

05.06.2019

Plan för tryggt och hållbart resande

04.06.2019

Utkast till detaljplaneändring för Högback södra industriområde finns till påseende.

29.05.2019

Ett säkert vårtecken är då motionärer börjar springa till postlådor runt om i staden. Det betyder att  motionskampanjen I Form För Livet inletts.